Beytepe
Sıhhiye
Faaliyetler

BEYTEPE YERLEŞKESİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Müdürlüğümüz Üniversitemiz Beytepe Yerleşkesinin her noktasına düzenli ve eşit oranda temizlik hizmeti götürülmesinin yanında,  insan gücüne ihtiyaç olan her konuya destek vermeye çalışmaktadır. Ayrıca yaz aylarında 15 kişilik personel ile peyzaj planlama çalışmalarına katkıda bulunulmaktadır.

Üniversitemizde bu gibi çalışmalar için 4857 sayılı iş kanunu kapsamında kamu işçisi olarak 83 temizlik işçisi Beytepe Yerleşkesinde  Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapmaktadır. Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan 12 kadrolu personel,  83 temizlik personelinin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını denetlemek, sevk ve idare etmek, yasal hak ve özlük işlemerini takip etmek, gerekli yazışmalarını yapmanın yanında sorumluluğundaki Açık Hava Tiyatrosu, temizlik malzeme depoları ve ikinci el malzeme depolarının tasnifi, taşıma vb. görevlerde çalışmaktadırlar.

Müdürlüğümüz çalışanlarının hizmet içi eğitimi konusunda zaman zaman  Çankaya Halk Eğitim Merkezi  tarafından Ev ve Kurum Temizliği ve İş Güvenliği eğitimleri verilmektedir. Ayrıca Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından çalışanlarımız ve çalışmalarımız sürekli denetlenmektedir.

Müdürlüğümüzün temizlik hizmetleri dışındaki çalışmaları;

  • Üniversitemizde yapılan bahar şenlikleri, mezuniyet törenleri, tanıtım günleri, öğrenci kayıtları gibi geniş katılımlı organizasyonlarda alanın hazırlanması, temizliği, taşıma ve çeşitli çalışmalarla 24 saat esasına göre görev yapılması,
  • Sosyal çalışmalar kapsamında Yerleşkemizde başıboş sokak hayvanlarına yönelik gönüllü hayvan sever katılımcılar ile beraber sokak hayvanlarının kampüsün belirli alanlarında beslenmesi, sayılarının kontrol altında tutulabilmesi, yakalanıp kısırlaştırılması, hastalıklara karşı aşılanmaları çalışmaları,
  • Haşere ve kemirgen hayvanlara karşı bölümlerde ilaçlama çalışmaları,
  • Yerleşkemizde çıkan çeşitli atıkların (kimyasal, tıbbi, cam, pil, evsel, elektronik, katı ve geri dönüşümü mümkün ambalaj atıklar) toplanması bertaraf veya geri kazanım amacıyla gönderilmesi ve kampüs dışına taşınması aşamaları resmi işlemlerinin takibi Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.
  • Kış aylarında gece ve gündüz olmak üzere karla mücadele ile tuzlama çalışmaları yapılmaktadır

Müdürlüğümüz personelleri tarafından kullanılan, bir adet traktör, bir adet yol süpürme makinası, bir adet yaprak toplama makinası, üç adet kar püskürtme makinası,bir adet izmarit toplama makinası ile hizmet verilmektedir.

Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm 

  Evsel Atıklar; Bölüm görevlileri (hizmetliler) tarafından akşam mesai bitiminde toplanır siyah poşetler ile kampüs içerisindeki atık toplama yerlerine (kafes, gömme konteyner) atılır. Çankaya Belediyesi tarafından sabah saatlerinde kampüs dışına nakledilir.

  Ambalaj ve Geri Dönüşüm Atıkları; Bölüm görevlileri tarafından mesai bitiminde toplanan, geri dönüşebilen (kağıt, plastik, cam, vb.) atıklar evsel atık toplama yerleri yanına konumlandırılmış geri dönüşüm atık kumbara veya kafeslerinde biriktirilir. Çankaya Belediyesi ile anlaşmalı atık toplama firmaları (Canpaş, Alkın Kağıt) tarafından haftada iki defa veya davet üzerine, geri dönüşüm tesisine makbuz karşılığı gönderilerek ekonomiye tekrar kazandırılması sağlanır.

  Pil Atıkları; Harita üzerindeki işaretlenmiş bina girişlerinde bulunan atık pil toplama kutularında biriken piller iki üç aylık periyotlarda Müdürlüğümüz tarafından toplanır Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği'ne (TAB) kargo ile gönderilir.

  Kimyasal ve Tehlikeli Atıklar: Fakültelerimizin laboratuvarlarından çıkan kimyasal ve tehlikeli atıklar üretici bölümler tarafından ayrıştırma, etiketleme yapılarak uygun depolarda geçici olarak biriktirilir .(Ek1, Ek2 atık üreticisinin sorumlulukları, atık etiketi) Bölümler atıkları olduğuna dair yazılı taleplerini Genel Sekreterlik üzerinden Müdürlüğümüze ulaştırırlar. Tarafımızdan yüklenici firma ile proğram yapılır ve taşıma talepleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden oluşturularak bertaraf veya geri kazanım için kampüs dışına taşınması sağlanır. Her sene Mart ayı içerisinde bir önceki yıl atık miktarları ve cinsleri Çevre Bakanlığı'na elektronik ortamda bildirilir.

  Tıbbi Atıklar;Fakültelerimiz laboratuvarlarında ve Beytepe Gün Hastanesinden çıkan çeşitli tıbbi atıklar, atık üreticisi bölümlerin Ankara Büyükşehir Belediyesinin ITC (Entegre Katı Atık Sistemleri) firması ile yaptıkları sözleşme kapsamında davet üzerine kampüsden alınıp bertaraf için taşınır.

  Elektronik Atıklar: Üniversitemiz bölümlerinden çıkan hurdaya ayrılmış ve toplama noktasına bırakılan elektronik atıklar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden taşıma talebi oluşturularak M.K.E Hurda İşletmeleri Müdürlüğü'ne gönderilir.

  Katı Atıklar: Evsel Atık ve Geri Dönüşüm atığı gurubuna girmeyen atıklarımız (halı, mobilya parçaları, G.S.F Heykel ve Seramik Böl., Mühendislik Fak.Yer Bilimleri Bölümlerinden çıkan atıklar ) geçici alanlarda biriktirilir, Çankaya Belediyesi ile görüşülerek kampüs dışına taşınması sağlanır.

Evsel Atık , Ambalaj Atıkları, Pil Atık ve Elektronik Atık Toplama Noktaları Haritası

Evsel Atık , Ambalaj Atıkları, Pil Atık ve Elektronik Atık Toplama Noktaları

Tıbbi Atık, Katı Atık, Tehlikeli ve Kimyasal Atıklar Çıkan Toplama Noktaları Haritası

Tıbbi Atık, Katı Atık, Tehlikeli ve Kimyasal Atıklar Çıkan Yerler Toplama Noktaları

Kar ve Buzlanma ile Mücadele Çalışmaları

Kış aylarında kar ve buzlanma ile mücadele çalışmaları, Genel Sekreterlik bünyesindeki Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü, Ulaşım Hiz. Müdürlüğü, Peyzaj Planlama Müdürlüğü ve Destek Hiz. Müdürlüğü tarafından koordineli olarak 24 saat esasına göre yapılır.

Kar Küreme ve Buzlanma Temizliği Haritası

Kuzey bölümü - Güney bölümü

 

SIHHIYE YERLEŞKESİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Müdürlüğümüz, Üniversitemiz Sıhhiye Yerleşkesinin her noktasına düzenli ve eşit oranda temizlik hizmeti götürülmesinin yanı sıra   insan gücüne ihtiyaç olan her konuda destek vermeye çalışmaktadır.

Üniversitemizde bu gibi çalışmalar için 4857 sayılı iş kanunu kapsamında kamu işçisi olarak 56 temizlik işçisi Sıhhiye Yerleşkesinde Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapmaktadır. Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan 11 kadrolu personel, 56 temizlik personelinin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını denetlemek, sevk ve idare etmek, yasal hak ve özlük işlemlerini takip etmek, gerekli yazışmalarını yapmanın yanında sorumluluğundaki Açık Amfi, temizlik malzeme depoları ve ikinci el malzeme depolarının tasnifi, taşıma vb. görevlerde çalışmaktadırlar.

Müdürlüğümüz çalışanlarının hizmet içi eğitimi konusunda zaman zaman Çankaya Halk Eğitim Merkezi tarafından Ev ve Kurum Temizliği ve İş Güvenliği eğitimleri verilmektedir. Ayrıca Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından çalışanlarımız ve çalışmalarımız sürekli denetlenmektedir.

Müdürlüğümüzün temizlik hizmetleri dışındaki çalışmaları;

Üniversitemizde yapılan bahar şenlikleri, mezuniyet törenleri, tanıtım günleri, gibi geniş katılımlı organizasyonlarda alanın hazırlanması, temizlenmesi ve benzeri etkinlikleri duyurulması (afişlerin asılması),

Yerleşkemizde çıkan çeşitli atıkların (kimyasal, tıbbi, cam, pil, evsel, elektronik, katı ve geri dönüşümü mümkün ambalaj atıklar) toplanması bertaraf edilmek amacıyla gönderilmesi veya kampüs dışına taşınması aşamalarında ve resmi işlemlerinin takibi,

Sıhhiye Kampüsü Peyzaj çalışmaları; Peyzaj mimarı Burhan ULUKAN gözetiminde beş kişilik temizlik personel ekibi ile gerçekleştirilmektedir.

Kış aylarında gece ve gündüz olmak üzere karla mücadele tuzlama çalışmaları, ihtiyaç duyulduğunda bahçıvan ekibinin de desteği alınarak Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.

Müdürlüğümüz personelleri tarafından kullanılan bir adet traktör, iki adet manuel yol süpürme makinesi, bir adet yaprak toplama –üfleme makinası, bir adet kar püskürtme makinesiyle çevre temizlik işlerinde hizmet verilmektedir.